Συνδετικό Μονοπάτι
6A
3.9 km
1h 35'
1/5
219 m

Ένα χρήσιμο σκέλος για όσους θέλουν να συνδυάσουν ένα τμήμα της Διαδρομής 6 με ένα τμήμα της Διαδρομής 7. Σημείο προσοχής: ο δασικός δρόμος, στο σημείο που διασταυρώνεται με το ρέμα του Αη Γιώργη, έχει κατολισθήσει και θέλει προσοχή για να περάσετε απέναντι.